• - Diễn đàn SVĐHBK chỉ dành cho đối tượng là SV ĐH BK và các trường thành viên khác, nơi để giao lưu trao đổi học tập, chia sẻ tài liệu, giáo trình, kỹ năng nghề nghiệp, và nhà tuyển dụng, các đơn vị tài trợ. Mọi hành vi spam, quảng cáo dịch vụ trá hình đều bị cấm vĩnh viễn
    - Hãy đăng đúng chuyên mục và không trùng lặp chủ đề/nội dung.
    - Hãy là người có văn hóa để cùng nhau phát triển diễn đàn nhé !

Smilies

Image Tiêu đề Text
:)
Smile
:) :-) (:
;)
Wink
;)
:(
Frown
:(
:mad:
Mad
:mad: >:( :@
:confused:
Confused
:confused:
:cool:
Cool
:cool: 8-)
:P
Stick Out Tongue
:p :P :-p :-P
:D
Big Grin
:D
:eek:
Eek!
:eek: :o
:oops:
Oops!
:oops:
:rolleyes:
Roll Eyes
:rolleyes:
o_O
Er... what?
o_O O_o o.O O.o
:)
happy
:) :-)
:(
sad
:( :-(
;)
winking
;) ;-)
:D
big green
:D :d
;;)
batting eyelashes
;;)
>:D<
big hug
>:D< >:d<
:-/
confused
:-/
:x
love struck
:x :X :-x :-X
:">
blushing
:">
:P
tongue
:P :p :-P :-p
:-*
kiss
:-* :*
=((
broken heart
=((
:-o
surprise
:-o :-O
x-(
angry
x-(
:>
smug
:> :->
b-)
cool
b-) B-)
:-s
worried
:-s :-S
#:-s
whew!
#:-s #:-S
>:)
devil
>:)
:((
crying
:((
:))
laughing
:))
:|
straight face
:|
/:)
raise eyebrow
/:)
=))
rolling on the floor
=))
o:-)
angel
o:-) O:-) o:) O:)
:-B
nerd
:-B :-b
=;
talk to hand
=;
|-)
sleepy
|-) I-)
8-|
rolling eyes
8-|
L-)
loser
L-) l-)
:-&
sick
:-&
:-$
don't tel anyone
:-$
[-(
not talking
[-(
:o)
clown
:o) :O)
8-}
silly
8-}
<:-P
party
<:-P <:-p
(:|
yawn
(:|
=P~
drooling
=P~ =p~
:-?
thinking
:-?
#-o
d'oh
#-o #:-O
=D>
applause
=D> =d>
:-ss
nailbiting
:-ss :-SS
@-)
hypnotized
@-)
:^o
liar
:^o
:-w
waiting
:-w
:-<
sigh
:-<
>:P
phbbbbt
>:P >:p
<):)
cowboy
<):)
:@)
pig
:@)
3:-O
cow
3:-O 3:-o
:(|)
monkey
:(|)
~:>
chicken
~:>
@};-
rose
@};-
%%-
good luck
%%-
**==
flag
**==
(~~)
pumpkin
(~~)
~o)
coffee
~o) ~O)
*-:)
idea
*-:)
8-x
skull
8-x 8-X
=:)
bug
=:)
>-)
alien
>-)
:-L
frustrated
:-L :-l
[-O<
praying
[-O< [-o<
$-)
money eyes
$-)
:-"
whistling
:-"
b-(
feeling beat up
b-(
:)>-
peace sigh
:)>-
[-X
shame on you
[-X [-x
\:D/
dancing
\:D/ \:d/
>:/
bring it on
>:/
;))
hee hee
;))
o->
hiro
o->
o=>
billy
o=>
o-+
april
o-+
(%)
yin yang
(%)
:-@
chatterbox
:-@
^:)^
not worthy
^:)^
:-j
oh go on
:-j
(*)
star
(*)
:)]
on the phone
:)]
:-c
call me
:-c
~X(
at wits' end
~X( ~x(
:-h
wave
:-h
:-t
time out
:-t
8->
daydreaming
8->
:-??
i don't know
:-??
%-(
not listening
%-(
:o3
puppy dog eyes
:o3
X_X
I don't want to see
X_X x_x
:!!
hurry up!
:!!
\m/
rock on!
\m/
:-q
thumbs down
:-q
:-bd
thumbs up
:-bd
^#(^
it wasn't me
^#(^
:bz
bee
:bz
:if:
if
:if:
:ahaa:
ahaa
:ahaa:
:big_love:
big_love
:big_love:
:phew:
phew
:phew:
:nosey:
nosey
:nosey:
:yawndoodle:
yawndoodle
:yawndoodle:
:gongxi:
gongxi
:gongxi:
:roar:
roar
:roar:
:hero:
hero
:hero:
:wooi2:
wooi2
:wooi2:
:onion55:
onion55
:onion55:
:ahhyes:
ahhyes
:ahhyes:
:head_shake:
head_shake
:head_shake:
:onion36:
onion36
:onion36:
:sadcorner:
sadcorner
:sadcorner:
:head_robo:
head_robo
:head_robo:
:aaa:
aaa
:aaa:
:run:
run
:run:
:flatterd:
flatterd
:flatterd:
:knock-knock:
knock-knock
:knock-knock:
:bored:
bored
:bored:
:wicked:
wicked
:wicked:
:crybaby:
crybaby
:crybaby:
:eye_wide:
eye_wide
:eye_wide:
:onion42:
onion42
:onion42:
:puke:
puke
:puke:
:onion11:
onion11
:onion11:
:head_hot:
head_hot
:head_hot:
:huwet:
huwet
:huwet:
:haha_hammer:
haha_hammer
:haha_hammer:
:sleep_well:
sleep_well
:sleep_well:
:sadist:
sadist
:sadist:
:erk:
erk
:erk:
:be_eaten:
be_eaten
:be_eaten:
:oo:
oo
:oo:
:congratz:
congratz
:congratz:
:scaredya:
scaredya
:scaredya:
:hi:
hi
:hi:
:frozesweat:
frozesweat
:frozesweat:
:loa_loa:
loa_loa
:loa_loa:
:hmmm:
hmmm
:hmmm:
:onion20:
onion20
:onion20:
:shy:
shy
:shy:
:redcard:
redcard
:redcard:
:blur:
blur
:blur:
:dead:
dead
:dead:
:wis:
wis
:wis:
:specky:
specky
:specky:
:aha:
aha
:aha:
:burning:
burning
:burning:
:blingeye:
blingeye
:blingeye:
:bye:
bye
:bye:
:head_sigh:
head_sigh
:head_sigh:
:bathing:
bathing
:bathing:
:give_up:
give_up
:give_up:
:hafroze:
hafroze
:hafroze:
:die_die:
die_die
:die_die:
:ahh:
ahh
:ahh:
:onion49:
onion49
:onion49:
:smokingg:
smokingg
:smokingg:
:try:
try
:try:
:hiding_something:
hiding_something
:hiding_something:
:not_listen:
not_listen
:not_listen:
:emptyone:
emptyone
:emptyone:
:onion34:
onion34
:onion34:
:onion22:
onion22
:onion22:
:inluv:
inluv
:inluv:
:plzno:
plzno
:plzno:
:adore:
adore
:adore:
:kantoi:
kantoi
:kantoi:
:jogging:
jogging
:jogging:
:ypeace:
ypeace
:ypeace:
:nana-o:
nana-o
:nana-o:
:itchingsmile:
itchingsmile
:itchingsmile:
:onion45:
onion45
:onion45:
:curse:
curse
:curse:
:if-90:
if
:if-90:
:ahaa-73:
ahaa
:ahaa-73:
:big_love-19:
big_love
:big_love-19:
:phew-93:
phew
:phew-93:
:nosey-94:
nosey
:nosey-94:
:yawndoodle-79:
yawndoodle
:yawndoodle-79:
:gongxi-74:
gongxi
:gongxi-74:
:roar-25:
roar
:roar-25:
:hero-7:
hero
:hero-7:
:wooi2-97:
wooi2
:wooi2-97:
:onion55-45:
onion55
:onion55-45:
:ahhyes-69:
ahhyes
:ahhyes-69:
:head_shake-29:
head_shake
:head_shake-29:
:onion36-91:
onion36
:onion36-91:
:sadcorner-82:
sadcorner
:sadcorner-82:
:head_robo-34:
head_robo
:head_robo-34:
:aaa-15:
aaa
:aaa-15:
:run-87:
run
:run-87:
:flatterd-6:
flatterd
:flatterd-6:
:knock-knock-66:
knock-knock
:knock-knock-66:
:bored-78:
bored
:bored-78:
:wicked-24:
wicked
:wicked-24:
:crybaby-44:
crybaby
:crybaby-44:
:eye_wide-37:
eye_wide
:eye_wide-37:
:onion42-53:
onion42
:onion42-53:
:puke-6:
puke
:puke-6:
:onion11-38:
onion11
:onion11-38:
:head_hot-76:
head_hot
:head_hot-76:
:huwet-60:
huwet
:huwet-60:
:haha_hammer-46:
haha_hammer
:haha_hammer-46:
:sleep_well-20:
sleep_well
:sleep_well-20:
:sadist-50:
sadist
:sadist-50:
:erk-20:
erk
:erk-20:
:be_eaten-38:
be_eaten
:be_eaten-38:
:oo-44:
oo
:oo-44:
:congratz-14:
congratz
:congratz-14:
:scaredya-18:
scaredya
:scaredya-18:
:hi-18:
hi
:hi-18:
:frozesweat-39:
frozesweat
:frozesweat-39:
:loa_loa-24:
loa_loa
:loa_loa-24:
:hmmm-16:
hmmm
:hmmm-16:
:onion20-83:
onion20
:onion20-83:
:shy-93:
shy
:shy-93:
:redcard-45:
redcard
:redcard-45:
:blur-75:
blur
:blur-75:
:dead-76:
dead
:dead-76:
:wis-78:
wis
:wis-78:
:specky-89:
specky
:specky-89:
:aha-63:
aha
:aha-63:
:burning-84:
burning
:burning-84:
:blingeye-55:
blingeye
:blingeye-55:
:bye-42:
bye
:bye-42:
:head_sigh-8:
head_sigh
:head_sigh-8:
:bathing-99:
bathing
:bathing-99:
:give_up-78:
give_up
:give_up-78:
:hafroze-60:
hafroze
:hafroze-60:
:die_die-5:
die_die
:die_die-5:
:ahh-17:
ahh
:ahh-17:
:onion49-37:
onion49
:onion49-37:
:smokingg-65:
smokingg
:smokingg-65:
:try-62:
try
:try-62:
:hiding_something-56:
hiding_something
:hiding_something-56:
:not_listen-16:
not_listen
:not_listen-16:
:emptyone-81:
emptyone
:emptyone-81:
:onion34-94:
onion34
:onion34-94:
:onion22-59:
onion22
:onion22-59:
:inluv-95:
inluv
:inluv-95:
:plzno-12:
plzno
:plzno-12:
:adore-76:
adore
:adore-76:
:kantoi-35:
kantoi
:kantoi-35:
:jogging-36:
jogging
:jogging-36:
:ypeace-92:
ypeace
:ypeace-92:
:nana-o-19:
nana-o
:nana-o-19:
:itchingsmile-29:
itchingsmile
:itchingsmile-29:
:onion45-37:
onion45
:onion45-37:
:curse-93:
curse
:curse-93:
:milkette:
milkette
:milkette:
:sadwhy:
sadwhy
:sadwhy:
:trolol:
trolol
:trolol:
:happycry:
happycry
:happycry:
:falol:
falol
:falol:
:ohshit:
ohshit
:ohshit:
:bigtears:
bigtears
:bigtears:
:wait:
wait
:wait:
:youtheman:
youtheman
:youtheman:
:challengefailed:
challengefailed
:challengefailed:
:challengeconsidered:
challengeconsidered
:challengeconsidered:
:jchan:
jchan
:jchan:
:omgrun:
omgrun
:omgrun:
:thinking:
thinking
:thinking:
:wegotabadass:
wegotabadass
:wegotabadass:
:ahahahaha:
ahahahaha
:ahahahaha:
:mog:
mog
:mog:
:dolan:
dolan
:dolan:
:challengedenied:
challengedenied
:challengedenied:
:ragecry:
ragecry
:ragecry:
:LOLguy:
LOLguy
:LOLguy:
:pokerface:
pokerface
:pokerface:
:omg:
omg
:omg:
:thelongpause:
thelongpause
:thelongpause:
:cowboy:
cowboy
:cowboy:
:iamdetermined:
iamdetermined
:iamdetermined:
:are.you.serious:
are.you.serious
:are.you.serious:
:NO:
NO
:NO:
:troll:
troll
:troll:
:truestory:
truestory
:truestory:
:spit:
spit
:spit:
:megusta:
megusta
:megusta:
:omegarage:
omegarage
:omegarage:
:yuno:
yuno
:yuno:
:derpina:
derpina
:derpina:
:mercury:
mercury
:mercury:
:problemo:
problemo
:problemo:
:dumb:
dumb
:dumb:
:gtroll48:
gtroll48
:gtroll48:
:fyeah:
fyeah
:fyeah:
:milk:
milk
:milk:
:fa:
fa
:fa:
:ohgodwhy:
ohgodwhy
:ohgodwhy:
:lulz:
lulz
:lulz:
:ohstopityou:
ohstopityou
:ohstopityou:
:surprisedrage:
surprisedrage
:surprisedrage:
:watchingyou:
watchingyou
:watchingyou:
:saywhatagain:
saywhatagain
:saywhatagain:
:crazytroll:
crazytroll
:crazytroll:
:challengeaccepted:
challengeaccepted
:challengeaccepted:
:facepalm:
facepalm
:facepalm:
:mustresist:
mustresist
:mustresist:
:fap:
fap
:fap:
:darthyuno:
darthyuno
:darthyuno:
:annoyed:
annoyed
:annoyed:
:cuterage:
cuterage
:cuterage:
:iseewhatyoudidthere:
iseewhatyoudidthere
:iseewhatyoudidthere:
:fapfap:
fapfap
:fapfap:
:okay:
okay
:okay:
:glulz:
glulz
:glulz:
:areyoukiddingme:
areyoukiddingme
:areyoukiddingme:
:thinking2:
thinking2
:thinking2:
:unhappy:
unhappy
:unhappy:
:pirate:
pirate
:pirate:
:femaleseriously:
femaleseriously
:femaleseriously:
:notbad:
notbad
:notbad:
:rastatroll:
rastatroll
:rastatroll:
:ilied:
ilied
:ilied:
:ninjatroll:
ninjatroll
:ninjatroll:
:trollface2:
trollface2
:trollface2:
:sweatydetermined:
sweatydetermined
:sweatydetermined:
:rage:
rage
:rage:
:seriously:
seriously
:seriously:
:gtfo:
gtfo
:gtfo:
:v
:v
:v
^_^
^_^
^_^
>_<
>_<
>_<
-_-
-_-
-_-
:3
:3
:3
(y)
(y)
(y)

Members online

Top