1. - Diễn đàn SVĐHBK chỉ dành cho đối tượng là SV nơi để giao lưu trao đổi học tập, chia sẻ tài liệu, giáo trình, kỹ năng nghề nghiệp, và nhà tuyển dụng, các đơn vị tài trợ. Mọi hành vi spam, quảng cáo dịch vụ trá hình đều bị cấm vĩnh viễn
  - Hãy đăng đúng chuyên mục và không trùng lặp chủ đề/nội dung.
  - Hãy là người có văn hóa để cùng nhau phát triển diễn đàn nhé !
  Dismiss Notice
 2. QUẢNG CÁO BANNER TẠI ĐÂY (728x180)
  Dismiss Notice

sunshinegroup's Recent Activity

 1. sunshinegroup đã đăng một chủ đề mới.

  Giới thiệu sản phẩm Biozen chắn sóng điện từ tại shop World Starvn - 0968 057 642

  Ngày nay con người đang sống trong thời đại kỷ nguyên của công nghiệp điện từ 4.0, xung quanh chúng ta là những chiếc Smartphone, đường...

  Forum: Tin giáo dục

  Mar 13, 2018
 2. sunshinegroup đã đăng một chủ đề mới.

  Giới thiệu sản phẩm Biozen chắn sóng điện từ tại shop World Starvn - 0968 057 642

  Ngày nay con người đang sống trong thời đại kỷ nguyên của công nghiệp điện từ 4.0, xung quanh chúng ta là những chiếc Smartphone, đường...

  Forum: Âm nhạc Club

  Mar 13, 2018
 3. sunshinegroup đã đăng một chủ đề mới.

  Giới thiệu chip Biozen tại shop World Starvn - 0968 057 642

  Ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại kỷ nguyên của công nghiệp điện từ 4.0, xung quanh chúng ta là những chiếc Smartphone, đường...

  Forum: ĐKMH - Thu học phí - Lịch thi

  Mar 13, 2018
 4. sunshinegroup đã đăng một chủ đề mới.

  Giới thiệu Lá chắn sóng chip Biozen tại shop World Starvn - 0968 057 642

  Ngày nay con người đang sống trong thời đại kỷ nguyên của công nghiệp điện từ 4.0, xung quanh chúng ta là những chiếc Smartphone, đường...

  Forum: Làm quen - Kết bạn

  Mar 13, 2018
 5. sunshinegroup đã đăng một chủ đề mới.

  Giới thiệu sản phẩm Biozen chắn sóng điện từ tại shop World Starvn - 0968 057 642

  Ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại kỷ nguyên của công nghiệp điện từ 4.0, xung quanh chúng ta là những chiếc Smartphone, đường...

  Forum: Tủ sách - Download Ebook

  Mar 13, 2018
 6. sunshinegroup đã đăng một chủ đề mới.

  Giới thiệu sản phẩm Biozen chắn sóng điện từ tại shop World Starvn - 0968 057 642

  Ngày nay con người đang sống trong thời đại kỷ nguyên của công nghiệp điện từ 4.0, xung quanh chúng ta là những chiếc Smartphone, đường...

  Forum: Khoa Quản lý Công nghiệp

  Mar 13, 2018
 7. sunshinegroup đã đăng một chủ đề mới.

  Giới thiệu chip Biozen tại shop World Starvn - 0968 057 642

  Ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại kỷ nguyên của công nghiệp điện từ 4.0, xung quanh chúng ta là những chiếc Smartphone, đường...

  Forum: Kỹ năng mềm

  Mar 13, 2018
 8. sunshinegroup đã đăng một chủ đề mới.

  Giới thiệu sản phẩm Biozen chắn sóng điện từ tại shop World Starvn - 0968 057 642

  Ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại kỷ nguyên của công nghiệp điện từ 4.0, xung quanh chúng ta là những chiếc Smartphone, đường...

  Forum: Hội đồng hương

  Mar 13, 2018
 9. sunshinegroup đã đăng một chủ đề mới.

  Giới thiệu Lá chắn sóng chip Biozen tại shop World Starvn - 0968 057 642

  Ngày nay con người đang sống trong thời đại kỷ nguyên của công nghiệp điện từ 4.0, xung quanh chúng ta là những chiếc Smartphone, đường...

  Forum: Tin Giáo dục - Tuyển sinh

  Mar 13, 2018
 10. sunshinegroup đã đăng một chủ đề mới.

  Giới thiệu sản phẩm Biozen chắn sóng điện từ tại shop World Starvn - 0968 057 642

  Ngày nay con người đang sống trong thời đại kỷ nguyên của công nghiệp điện từ 4.0, xung quanh chúng ta là những chiếc Smartphone, đường...

  Forum: Thủ thuật Mobile

  Mar 13, 2018
 11. sunshinegroup đã đăng một chủ đề mới.

  Giới thiệu sản phẩm Biozen chắn sóng điện từ tại shop World Starvn - 0968 057 642

  Ngày nay con người đang sống trong thời đại kỷ nguyên của công nghiệp điện từ 4.0, xung quanh chúng ta là những chiếc Smartphone, đường...

  Forum: Bản tin ĐH Bách Khoa HCM

  Mar 13, 2018
 12. sunshinegroup đã đăng một chủ đề mới.

  Giới thiệu Lá chắn sóng chip Biozen tại shop World Starvn - 0968 057 642

  Ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại kỷ nguyên của công nghiệp điện từ 4.0, xung quanh chúng ta là những chiếc Smartphone, đường...

  Forum: Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

  Mar 13, 2018
 13. sunshinegroup đã đăng một chủ đề mới.

  Giới thiệu sản phẩm Biozen chắn sóng điện từ tại shop World Starvn - 0968 057 642

  Ngày nay con người đang sống trong thời đại kỷ nguyên của công nghiệp điện từ 4.0, xung quanh chúng ta là những chiếc Smartphone, đường...

  Forum: Khoa Tài nguyên và Môi trường

  Mar 13, 2018
 14. sunshinegroup đã đăng một chủ đề mới.

  Giới thiệu sản phẩm Biozen chắn sóng điện từ tại shop World Starvn - 0968 057 642

  Ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại kỷ nguyên của công nghiệp điện từ 4.0, xung quanh chúng ta là những chiếc Smartphone, đường...

  Forum: Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

  Mar 13, 2018
 15. sunshinegroup đã đăng một chủ đề mới.

  Giới thiệu chip Biozen tại shop World Starvn - 0968 057 642

  Ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại kỷ nguyên của công nghiệp điện từ 4.0, xung quanh chúng ta là những chiếc Smartphone, đường...

  Forum: Trung tâm Ngoại ngữ

  Mar 13, 2018